Website dịch vụ

SỈ SỐ LỚP & TỶ LỆ CÔ VÀ BÉ

28-07-2021

Tại HESS, để sự chăm sóc trẻ là tối ưu nhất, chúng tôi tuân theo các tỷ lệ dưới đây để mỗi đứa trẻ nhận được sự chăm sóc cần thiết tuỳ theo độ tuổi của mình

Lớp

Sỉ số trung bình

Tỷ lệ bảo mẫu và bé

Nemo

15

1:5

Bunny & Kitty

15

1:6

Penguine & Panda

20

1:8

Tiger & Hippo

20

1:10