Website dịch vụ

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Triết lý giáo dục của HESS tập trung vào các đặc điểm nổi bật chính sau đây

EDUCARE

Educare là một phương pháp dạy học đề cao mối quan hệ không thể tách rời giữa giáo dục và sự chăm sóc trẻ. Một đứa trẻ khi cảm thấy an toàn, cảm thấy được yêu thương và được sống trong một môi trường khuyến khích sự học hỏi thì cảm hứng học của trẻ sẽ đến một cách rất tự nhiên.

MULTIPLE INTELLIGENCE

Con người chúng ta tiếp thu và thực hiện những công việc khác nhau bằng những cách khác nhau. Đây là thuyết trí thông minh đa dạng do tiến sỹ Haward Gardner thuộc đại học Havard phát triển. Có tất cả tám loại trí thông minh gồm trí thông minh hình ảnh, thông minh logic/ toán học, thông minh âm nhạc, thông minh ngôn ngữ, thông minh giao tiếp, thông minh cơ thể, thông minh nội tâm, và trí thông minh thiên nhiên. Đội ngũ giáo viên của HESS trong quá trình giảng dạy, sẽ xác định trí thông minh nổi bật nhất của mỗi đứa trẻ và tập trung truyền đạt bài giảng bằng chính trí thông minh đó để sự tiếp thu của trẻ là hiệu quả nhất

WHOLE-CHILD EDUCATION

HESS phát triển trẻ một cách toàn diện. Các chuyên gia giáo dục cho thấy trẻ em sẽ gặt hái được nhiều thành quả về mặt nhận thức, cảm xúc, thể chất và kỹ năng xã hội khi có sự phát triển cân đối của tám trí thông minh nói trên. Do đó giáo trình của HESS được biên soạn bằng cách tích hợp đồng thời nhiều phương pháp học thông qua những loại trí thông minh khác nhau.

CONCEPT-MAPPING THEORY

Thuyết bản đồ khái niệm được phát triển bởi tiến sỹ Joesh Novak của trường Havard. Thuyết này nói rằng xuyên suốt chương trình học, giáo trình dạy trẻ nên được tích hợp; và để việc học được hiệu quả, quá trình học phải dựa vào các kiến thức trước đó. Chương trình học của mầm non quốc tế HESS sẽ được phân theo chủ đề, tích hợp các loại trí thông minh và có mức độ chuyên sâu tuỳ vào độ tuổi. Việc này giúp trẻ hiểu rõ về cuộc sống xung quanh hàng ngày của mình dễ dàng hơn. Tất cả các chủ đề của trường xoanh quanh một nhân vân chính: TRẺ

.