Website dịch vụ

Open Day 31.08

28-07-2021

Mầm non quốc tế HESS định kỳ tổ chức các ngày Open Day để phụ huynh có thể tham quan khuôn viên trường cũng như cho các bé học thử lớp tiếng Anh với thầy David và học lớp kỹ năng sống với cô Lily