Website dịch vụ

SÁNG TẠO MÔ HÌNH HỆ MẶT TRỜI

18-07-2024

Sáng tạo mô hình hệ mặt trời bằng phương pháp bồi giấy là tiết học khá thú vị đối với các bạn nhỏ. Bằng cách tái sử dụng những tờ giấy , thấm ẩm rồi dùng hồ nước bồi nhiều lớp lên những quả bóng bay, các bạn ấy đã tự mình tạo ra mô hình của các hành tinh trong hệ mặt trời theo kích thước to nhỏ khác nhau. Sau đó những quả bóng này được mang đi phơi khô và các bạn nhỏ đã hoàn thiện mô hình độc đáo này.

Sau tiết học, các bạn được rèn luyện khả năng vận động tinh và nhận biết các hành tinh trong hệ mặt trời dễ hơn và ghi nhớ lâu hơn.