Website dịch vụ

THÍ NGHIỆM: NÚI LỬA PHUN TRÀO

21-05-2024

Núi lửa phun trào là một hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ có lẽ chưa từng bạn nhỏ nào được tận mắt chứng kiến .

Hôm nay, các bạn nhỏ trường mầm non HESS cùng nhau tham gia hoạt động mô phỏng núi lửa phun trào. Với những nguyên liệu đơn giản như giấm, baking soda, nước rửa bát, màu nước… giúp các con được tìm hiểu về sự phun trào của núi lửa và những dòng chảy của dung nham khi phun trào trong sự thích thú.

Qua tiết học này còn giúp con có kỹ năng làm việc nhóm và có nhiều kiến thức về hiện tượng núi lửa